XXVI Niedziela zwykła
Dodane przez lemieszek dnia Wrzesień 29 2019 08:31:06
XXVI Niedziela zwykła. Psał. II tygodnia

Odpust z racji przeniesienia relikwii św. Stanisława ze Skałki na Wawel. Wizytacja pasterska.

1. Św. Stanisława w Polsce ponad 300 parafii. Wiele miejscowości. Piotrawin w XVI w był sławniejszy od krakowskiej Skałki. A jeszcze wcześnie na uroczystych sesjach soboru w Bazylei wspomniano cud w Piotrawinie.

O tych, którzy w czasie nabożeństw włóczą się po kościele
Każdy zauważony beneficjent włóczący się po kościele (zwłaszcza w kościołach większych) lub poza nim, krążący wokół kościoła w czasie nabożeństwa, albo rozmawiający z innymi, utraci z dochodu nie tylko tę godzinę, ale ipso facto cały bieżący dzień. Jeśli upomniany raz nie poprawi się, będzie pozbawiony dochodu na jeden miesiąc, a nawet surowiej ukarany (gdyby trwał w uporze), w ten jednak sposób, aby skłonić go do poprawy. Zakazuje się tak- że uniemożliwiania i zakłócania służby Bożej przez hałaśliwy ruch w kościele. BAZYLEA (1431-1437): sesja 21, V-VIII
-200 lecie urodzin Stanisława Moniuszki „Ja nic nowego nie tworzę; wędruję po polskich ziemiach, jestem natchniony duchem polskich pieśni ludowych i z nich mimo woli przelewam natchnienie do wszystkich moich dzieł.” Ideą przewodnią programu jest przywrócenie Stanisławowi Moniuszce należytej rangi w panteonie twórców narodowych, Msza Piotrawińska w wykonaniu Zespołu Śląska 12 maja br.
Treść rozszerzona
XXVI Niedziela zwykła. Psał. II tygodnia

Odpust z racji przeniesienia relikwii św. Stanisława ze Skałki na Wawel. Wizytacja pasterska.

1. Św. Stanisława w Polsce ponad 300 parafii. Wiele miejscowości. Piotrawin w XVI w był sławniejszy od krakowskiej Skałki. A jeszcze wcześnie na uroczystych sesjach soboru w Bazylei wspomniano cud w Piotrawinie.

O tych, którzy w czasie nabożeństw włóczą się po kościele
Każdy zauważony beneficjent włóczący się po kościele (zwłaszcza w kościołach większych) lub poza nim, krążący wokół kościoła w czasie nabożeństwa, albo rozmawiający z innymi, utraci z dochodu nie tylko tę godzinę, ale ipso facto cały bieżący dzień. Jeśli upomniany raz nie poprawi się, będzie pozbawiony dochodu na jeden miesiąc, a nawet surowiej ukarany (gdyby trwał w uporze), w ten jednak sposób, aby skłonić go do poprawy. Zakazuje się tak- że uniemożliwiania i zakłócania służby Bożej przez hałaśliwy ruch w kościele. BAZYLEA (1431-1437): sesja 21, V-VIII
-200 lecie urodzin Stanisława Moniuszki „Ja nic nowego nie tworzę; wędruję po polskich ziemiach, jestem natchniony duchem polskich pieśni ludowych i z nich mimo woli przelewam natchnienie do wszystkich moich dzieł.” Ideą przewodnią programu jest przywrócenie Stanisławowi Moniuszce należytej rangi w panteonie twórców narodowych, Msza Piotrawińska w wykonaniu Zespołu Śląska 12 maja br.

-Podziękowanie dla wiernych z Piotrawina za zaufanie i dar ofiarności na remont i udział własny… Ok 80 osób odwiedzanych w każdy I-y piątek.

2. Na sobotę na godz. 9.00 prosimy z Kopaniny Kamieńskiej; Świder Dariusz, Jurak Mateusz, Adamczyk Magdalena, Lipa Mariusz. Podziękowanie radnym za pomoc przy oczyszczaniu chodnika procesyjnego.

3. Zachęcamy do mądrej lektury prasy. Niedziela i Gość Niedzielny. Mały Gość.

Z Parafii Solec n. Wisłą organizowana jest pielgrzymka do Ziemi Świętej w styczniu 2020 r.

4. Dzisiejszym licznym solenizantom składamy wraz z modlitwą najlepsze życzenia.

5. Za tych, których rocznica śmierci w najbliższych dniach. Reqiescant in pace.