Oficjalna Strona Parafii Rzymskokataolickej w Piotrawinie
św. Stanisław B. M.
Św. Stanisław - obraz w ołtarzu głównym

Wszechmogący Boże, święty Stanisław, Biskup, nieustannie broniąc Twojej chwały padł pod ciosami prześladowców, spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem aż do śmierci trwali w nienaruszonej wierze. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Nawigacja
STARTOWA
STRONA GŁÓWNA
M U Z E U M
KALWARIA PIOTRAWIŃSKA DROGA KRZYŻOWA
P A R A F I A
Historia
Kaplice
Msze św. i nabożeństwa
Duszpasterze
Odpusty
P A T R O N I
Św. Tomasz Apostoł
Św. Tomasz Apostoł
Św. Stanisław B. M.
Św. Stanisław B. M.
Kult

STRONA GŁÓWNA

Kazimierz Dolny oraz wybrane zespoły zabytkowe Powiśla

Oficjalna strona szlaku turystycznego projektu - Kazimierz Dolny oraz wybrane zabytki Powiśla...
Piotrawin jest na szlaku perełką.
Link do strony


Odbywała się kontrola trwałości projektu ”Kazimierz Dolny oraz wybrane zespoły zabytkowe Powiśla - renowacja, ochrona dziedzictwa”. Zespół kontrolujący w uwagach zwraca uwagę na dokumentację rezultatów potwierdzających osiągane wskaźniki zakładane w umowie o dofinansowanie. Promocja projektu o charakterze ponadlokalnym. Prosimy o wejścia na projekt „Sakralnym Szlakiem Powiśla - Kazimierz Dolny”. Aby wejście było zaliczone należy przeglądać przez 15 minut.
III Niedziela Wielkiego Postu - 03.03.2023
1. W liturgii: poniedziałek – Św. Kazimierza; piątek – Nabożeństwo Drogi Krzyżowej o godz. 16.30. Gorzkie Żale w niedzielę o godz. 11.30.

2. Nauki przedmałżeńskie: w przyszłą sobotę o godz. 16.00 w kościele.

3. Prosimy Państwa Radnych o przeprowadzenie zbiórki ofiar na kwiaty do Grobu Pańskiego i na nowy stojak pod paschał.

4. W przyszłą niedzielę można będzie nabyć Baranki Wielkanocne z czekolady (dochód przeznaczony na Caritas).

5. Prasa katolicka. Niedziela: Jak poszczono w Starym Testamencie? Nawrócenie i opamiętanie. Gość Niedzielny: Słuszny gniew; Lektury do skreślenia; Czy polska edukacja może być lepsza?

6. Dziękujemy za sprzątanie kościoła: P. Irenie Mroczkowskiej, P. Agnieszce Lichocie, P. Barbarze Frączek. W przyszłą sobotę prosimy o sprzątanie kościoła Mieszkańców Kamienia (Szosa): P. Krzysztofa Cholewińskiego, P. Mariusza Szynkaruka, P. Elżbietę Frączek, P. Hannę Szubę, P. Iwonę Pucicką, P. Agnieszkę Pik, P. Adama Skórskiego, P. Mirosława Skórskiego; P. Annę Skórską.

7. Rocznice śmierci: ++ Wiesław Zygan, Zygmunt Komandera, Janusz Kaniewski, Stanisław Jąder, Jadwiga Spyt, Jan Kamiński, Stanisław Mazur Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

II Niedziela Wielkiego Postu - 25.02.2024
1. W liturgii: piątek – pierwszy miesiąca (od rana odwiedzamy chorych; spowiedź w kościele podczas Drogi Krzyżowej o godz. 16.30). Sobota – pierwsza miesiąca (Adoracja Najświętszego Sakramentu o godz. 16, Msza św. wynagradzająca za grzechy świata o godz. 16.30). Gorzkie Żale w każdą niedzielę o godz. 11.30.

2. Dziś po Mszy św. o godz. 12 odbędzie się spotkanie formacyjne dla Dzieci z klas III.

3. Ofiary składane na tacę przeznaczone są na bieżące utrzymanie parafii, natomiast ofiary składane do puszki przeznaczone będą na misje.

4. Nauki przedmałżeńskie: w przyszłą sobotę o godz. 15.30 w kościele.

5. Prosimy Państwa Radnych o przeprowadzenie zbiórki ofiar na kwiaty do Grobu Pańskiego i na nowy stojak pod paschał.

6. Prasa katolicka. Niedziela: Post uśmierza wady; Misyjne serce Polski; Gość Niedzielny: Kim jest Ten, do Którego się modlę? Czy piekło jest puste? Gdy rozum śpi…

7. Dziękujemy za sprzątanie kościoła: P. Agnieszce Sałasińskiej, P. Małgorzacie Słonina, P. Annie Naczas, P. Andrzejowi Naczas, P. Rafałowi Banasiowi, P. Piotrowi Rosołowskiemu. W przyszłą sobotę prosimy o sprzątanie kościoła Mieszkańców Kamienia (Szosa): P. Agnieszkę Lichotę, P. Krzysztofa Cholewińskiego, P. Mariusza Szynkaruka, P. Barbarę Frączek, P. Irenę Mroczkowską, P. Elżbietę Frączek.

8. Rocznice śmierci: ++Mieczysław Skorek, Beata Żywarska, Jan Kosior, Jadwiga Spyt, Helena Sochalska. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

I Niedziela Wielkiego Postu - 18.02.2024
1. W liturgii: poniedziałek – kancelaria parafialna jest nieczynna; czwartek – Katedry Św. Piotra; Zapraszamy na Nabożeństwa Drogi Krzyżowej w każdy piątek o godz. 16.30. Ofiary składane na tacę po Drodze Krzyżowej oraz ofiary zebrane przez Radnych w Wielkim Poście będą przeznaczone na kwiaty do Grobu Pańskiego i na nowy stojak pod paschał. Gorzkie Żale w każdą niedzielę o godz. 11.30.

2. W przyszłą niedzielę zapraszamy Dzieci z klas III na Mszę św. o godz. 12, a po niej spotkanie formacyjne.

3. Ofiary składane na tacę w przyszłą niedzielę będą przeznaczone na bieżące utrzymanie parafii, natomiast ofiary składane do puszki w przyszłą niedzielę przeznaczone będą na misje.

4. Nauki przedmałżeńskie: w przyszłą sobotę o godz. 16.00 w kościele.

5. Prasa katolicka. Niedziela: Negocjator Papieża; Duch Święty jako przyjaciel w potrzebie; Gość Niedzielny: Jezus, modlitwa i ty; Cierpienie i miłość.

6. Dziękujemy za sprzątanie kościoła: P. Irenie Sochaj, P. Zuzannie Szymańskiej, P. Joannie Sałasińskiej, P. Markowi Wawrzyniakowi, P. Henrykowi Nieróbcy. W przyszłą sobotę prosimy o sprzątanie kościoła Mieszkańców Kamienia (Szosa): P. Krystynę Naczas, P. Bożenę Banaś, P. Katarzynę Mroczkowską, P. Małgorzatę Słonina, P. Agnieszkę Sałasińską, P. Andrzeja Rosołowskiego.

7. Rocznice śmierci: ++Wojciech Ostrowski, Helena Szast, Janina Wilk, Maria Skrzek, Stefania Skorek. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

VI Niedziela Zwykła - 11.02.2024
1. Środa Popielcowa rozpoczyna czas Wielkiego Postu. Msze św. z posypaniem głów popiołem o godz. 8 i 17 (w kaplicach 9.30 i 10.45). Ofiary składane do puszki w tym dniu będą przeznaczone na pomoc Caritas dla ofiar wojny na Ukrainie. Zapraszamy na Nabożeństwa Drogi Krzyżowej w każdy piątek o godz. 16.30. Ofiary składane na tacę po Drodze Krzyżowej oraz ofiary zebrane przez Radnych w Wielkim Poście będą przeznaczone na kwiaty do Grobu Pańskiego i na nowy stojak pod paschał. Gorzkie Żale w każdą niedzielę o godz. 11.30.

2. Ofiary składane do puszki przeznaczone są na Fundusz Wschodni.

3. W przyszłą sobotę o godz. 16.00 rozpoczynamy nauki przedmałżeńskie dla Narzeczonych.

4. Spotkanie dla dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Św. odbędzie się w ostatnią niedzielę lutego (25 lutego).


5. Prasa katolicka. Niedziela: Lekcja z Lourdes; Wielka Migracja; Jak posklejać społeczeństwo. Gość Niedzielny: Popiół wskaże drogę; Handel ludźmi; Przestroga Benedykta.

6. Dziękujemy za sprzątanie kościoła: P. Krystynie Kozioł, P. Marii Banaś, P. Monice Przytarskiej, P. Tomaszowi Zającowi. W przyszłą sobotę na godz. 9 prosimy o sprzątanie kościoła: P. Irenę Sochaj, P. Zuzannę Szymańską, P. Teresę Frączek, P. Marka Wawrzyniaka, P. Joannę Sałasińską, P. Henryka Nieróbcę.

7. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. +Irenę Łukasik z Głodna. Rocznice śmierci: ++Czesław Moczydłowski, Elżbieta Ciostek, Wanda Głuch, Janina Wilk, Andrzej Szewczyk, Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

V Niedziela Zwykła - 04.02.2024
1. W liturgii: poniedziałek- Św. Agaty; sobota – Św. Scholastyki.

2. W przyszłą niedzielę ofiary składane do puszki przeznaczone będą na Fundusz Wschodni.

3. Dziękujemy Mieszkańcom Piotrawina i Kolonii Piotrawin za rozebranie dekoracji świątecznej.

4. Dziękujemy Parafianom za życzliwe przyjmowanie nas podczas wizyty duszpasterskiej. Bóg zapłać za ofiary złożone na potrzeby parafii.

5. Prasa katolicka. Niedziela: Trudne czasy wymagają większej wiary; Czy Bóg musi nas sądzić? Gość Niedzielny: Biada nam bez Ewangelii; Nie wszystko stracone.

6. Dziękujemy za sprzątanie kościoła: P. Bożenie Gozdur, P. Annie Wąsik, P. Krystynie Jastrzębskiej, P. Małgorzacie Banaś, P. Januszowi Banaś. W przyszłą sobotę na godz. 9 prosimy o sprzątanie kościoła: P. Lidię Gazdę, P. Agnieszkę Lidacką, P. Krystynę Kozioł, P. Bogusławę Zając, P. Monikę Przytarską, P. Marię Banaś,

7. Rocznice śmierci: +Andrzej Rutkowski, Stanisław Kutyna, Krystyna Nita, Zygmunt Gazda, Janusz Biernacki, Irena Osuch, Apolinary Kołosiński, Ignacy Piątek, Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

IV Niedziela Zwykła - 28.01.2024
1. W liturgii: środa – Św. Jana Bosko; czwartek – Ks. Proboszcz odwiedza chorych. piątek – Święto Ofiarowania Pańskiego (MB Gromnicznej) – Msze św. o godz. 8 i 17 (w kaplicach 9.30 i 10.45). Ofiary z tacy przeznaczone są na zakony kontemplacyjne. Jest to także pierwszy piątek miesiąca. Ks. Krzysztof odwiedza chorych od godz. 9. W kościele spowiedź o godz. 16.30.

2. Ofiary składane dziś na tacę przeznaczone są na bieżące utrzymanie parafii, a ofiary składane do puszki przeznaczone są na pomoc Caritas dla chorych na trąd.

3. Prosimy Mieszkańców Piotrawina o rozebranie dekoracji świątecznej i jednocześnie serdecznie dziękujemy Mieszkańcom Piotrawina i Kolonii Piotrawin, Druhom Strażakom i Kołu Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich za całoroczną pomoc przy uroczystościach kościelnych, dekoracjach, sprzątaniu terenu przy kościele. Bóg zapłać. Na kolejny rok (zaczynając od Triduum Paschalnego) prosimy o pomoc Mieszkańców i Druhów Strażaków z Kamienia.

4. Prasa katolicka. Niedziela: Jak odróżnić cuda od demonicznych kłamstw? Twarz mówi prawdę; Żołnierz Kościoła. Gość Niedzielny: Nawracać Europejczyków; Aktualna przestroga; Zamysł Opatrzności.

5. Dziękujemy za sprzątanie kościoła: Rodzinie Czech: Tomaszowi, Wiktorii, Natalii, Państwu Helenie i Romanowi Jóźwikom, P. Alinie i Dominikowi Rosiak, P. Katarzynie Piłat. W przyszłą sobotę na godz. 9 prosimy o sprzątanie kościoła Mieszkańców Kępy Soleckiej: P. Krystynę Jastrzębską, P. Agnieszkę Stępniak, P. Janusza Banasia, P. Bogumiłę Czaję, P. Bożenę Gozdur, P. Ilonę Maj, P. Katarzynę Wąsik.

6. Rocznice śmierci: W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp+ Henryka Stolę z Kamienia. Rocznice śmierci: ++Stanisław Kwiatkowski, Adam Pietras, Janusz Świątek, Adam Ciostek, Elżbieta Rękas, Cecylia Markowska, Zofia Banaś, Marianna Lasek, Danuta Dobijas, Irena Bidzińska, Danuta Stola, Tomasz Stolarski, Eugeniusz Nader. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

III Niedziela Zwykła - 21.01.2024
1. W liturgii: środa – Św. Franciszka Salezego; czwartek – Nawrócenie Św. Pawła; piątek – Św. Biskupów Tymoteusza i Tytusa.

2. Dziś po Mszy św. o godz. 12 odbędzie się spotkanie formacyjne dla dzieci z klas III.

3. Prasa katolicka. Niedziela: Potrzebujemy pojednania; Czytajmy Biblię; Generał w sutannie. Gość Niedzielny: Kogo można błogosławić? Cuda nie są metaforą; Demokracja na wirażu.

4. Dziękujemy za sprzątanie kościoła: P. Anecie Wojciechowskiej, P. Annie Celejewskiej, P. Arturowi Witczakowi oraz Panom: Romanowi Witczakowi, Rafałowi Wojciechowskiemu i Marcinowi Witczakowi za sprzątanie kościoła i wniesienie ekogroszku na starą plebanię. W przyszłą sobotę na godz. 9 prosimy o sprzątanie kościoła: P. Zbigniewa Kłódkę, P. Alinę Rosiak, P. Katarzynę Rosiak, P. Barbarę Czech, P. Bożenę Czech, P. Helenę Jóźwik.

5. Rocznice śmierci: W minionym tygodniu pożegnaliśmy z naszej wspólnoty śp.+ Marię Kalitę z Piotrawina i +Daniela Skorka z Kamienia. Rocznice śmierci: ++Mieczysława Wydra, Stefan Biernacki, Piotr Więcław, Halina Miłosz, Mieczysław Smagieł, Zofia Stola, Józef Wach, Marian Osiak, Henryk Wicha, Kazimiera Maruszczak, Stanisław Bańczerowski, Marianna Ciesielska, Stanisław Woś, Czesław Czerwonka. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…
św. Tomasz Ap.
Św. Stanisław - obraz w ołtarzu głównym

Wszechmogący Boże, z radością oddajemy cześć świętemu Tomaszowi, Apostołowi, przez jego wstawiennictwo zachowaj naszą wiarę, abyśmy jak on uznali Twojego Syna za naszego Pana i mieli życie w imię Jezusa Chrystusa. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Droga Krzyżowa
Nasza Droga Krzyżowa

Herb Gminy
Msze Św. w niedzielę
Msze św. w niedzielę
Piotrawin: 8.00, 12.00
Zgoda: 9.30
Kępa Gostecka: 10.45

Różaniec:
16.30 (w niedzielę 11.30)

Msza św. do Miłosierdzia Bożego:
I niedziela miesiąca godz. 12.00
Msza św. przez wstawiennictwo św. Stanisława:
II sobota miesiąca godz. 17.00

Godzina Miłosierdzia:
Niedziela godz. 11.30