Oficjalna Strona Parafii Rzymskokataolickej w Piotrawinie
OFICJALNA STRONA INTERNETOWA PARAFII PIOTRAWIN
Św. Stanisław - obraz w ołtarzu głównym


Wszechmogący Boże, święty Stanisław, Biskup, nieustannie broniąc Twojej chwały padł pod ciosami prześladowców, spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem aż do śmierci trwali w nienaruszonej wierze. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

KAPLICA
GROBOWIEC PIOTRA
LIPABiskup zerwał gałązkę lipy i wsadził ją wierzchołkiem w ziemię w pobliżu grobu, rzekł: Rośnij na pamiątkę! Lipa, która robiła wrażenie drzewa rosnącego korzeniami do góry, dotrwała do 1930 roku. Zniszczyła ją burza.

MIEJSCOWOŚCI
NALEŻĄCE DO PARAFII:


Piotrawin
Głodno
Janiszów
Kaliszany Stare
Kaliszany Kolonia
Kamień
Kępa Gostecka
Kępa Piotrawińska
Kępa Solecka
Kopanina Kaliszańska
Kopanina Kamieńska
Łaziska (od nr 1 do 30)
Wojciechów
Zgoda

Projekt „Kazimierz Dolny oraz wybrane zespoły zabytkowe Powiśla Lubelskiego – renowacja i ochrona dziedzictwa” obejmuje renowację cennych, mających znaczenie ponadregionalne zabytkowych obiektów sakralnych skupionych wokół Kazimierza Dolnego.

Zachęcamy do odwiedzania strony parafialnej. Zabytki powiśla.pl Należy przebywać 15 minut, aby została zaliczona wizyta internetowa. To ważna sprawa w osiąganiu wskaźników projektu.SANKTUARIUM
ŚW. STANISŁAWA B. M.

NAJSTARSZA PARAFIA
W DIECEZJI LUBELSKIEJ


Z A P R A S Z A M Y
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
p. w. św. TOMASZA Ap.
i św. STANISŁAWA B. M.

Piotrawin 94
24-335 Łaziska
NIP: 717-131-49-21 REGON: 040032718
Powiatowy Bank Spółdzielczy w Opolu Lubelskim
08 8734 0008 0030 1746 2000 0010

Proboszcz
Ks. mgr Piotr Chibowski

(+48) 502369040
Wikariusz
Ks. mgr Krzysztof Lichota

501 086 193
Kancelaria parafialna
czynna poniedziałek - piatek:
1530 - 1630

Fotografie Kościoła
św. Stanisława BM
i Kaplicy wraz z elementami zabytkowymi wnętrz

Zdjęcia - Ireneusz Marciszuk
Zapraszamy tutaj
Św. Stanisław - obraz w ołtarzu głównym


Wszechmogący Boże, z radością oddajemy cześć świętemu Tomaszowi, Apostołowi, przez jego wstawiennictwo zachowaj naszą wiarę, abyśmy jak on uznali Twojego Syna za naszego Pana i mieli życie w imię Jezusa Chrystusa. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

KALWARIA
PIOTRAWIŃSKA


Nasza Droga Krzyżowa


MUZEUM

Nasza Droga Krzyżowa

KOŚCIOŁY I KAPLICE
NA TERENIE PARAFII


Zgoda - p.w. św. Józefa, Oblubieńca NMP (1986 r.),

Kępa Gostecka - p.w. NMP Fatimskiej,

Kaliszany Stare - p.w. Miłosierdzia Bożego (w domu Wspólnoty "Ogniska Światła i Miłości").