Oficjalna Strona Parafii Rzymskokataolickej w Piotrawinie
św. Stanisław B. M.
Św. Stanisław - obraz w ołtarzu głównym

Wszechmogący Boże, święty Stanisław, Biskup, nieustannie broniąc Twojej chwały padł pod ciosami prześladowców, spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem aż do śmierci trwali w nienaruszonej wierze. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Nawigacja
STARTOWA
STRONA GŁÓWNA
M U Z E U M
KALWARIA PIOTRAWIŃSKA DROGA KRZYŻOWA
P A R A F I A
Historia
Kaplice
Msze św. i nabożeństwa
Duszpasterze
Odpusty
P A T R O N I
Św. Tomasz Apostoł
Św. Tomasz Apostoł
Św. Stanisław B. M.
Św. Stanisław B. M.
Kult

STRONA GŁÓWNA

Kazimierz Dolny oraz wybrane zespoły zabytkowe Powiśla

Oficjalna strona szlaku turystycznego projektu - Kazimierz Dolny oraz wybrane zabytki Powiśla...
Piotrawin jest na szlaku perełką.
Link do strony


Odbywała się kontrola trwałości projektu ”Kazimierz Dolny oraz wybrane zespoły zabytkowe Powiśla - renowacja, ochrona dziedzictwa”. Zespół kontrolujący w uwagach zwraca uwagę na dokumentację rezultatów potwierdzających osiągane wskaźniki zakładane w umowie o dofinansowanie. Promocja projektu o charakterze ponadlokalnym. Prosimy o wejścia na projekt „Sakralnym Szlakiem Powiśla - Kazimierz Dolny”. Aby wejście było zaliczone należy przeglądać przez 15 minut.
II Niedziela Zwykła - 14.01.2023
1. W liturgii: środa – Św. Antoniego; sobota – Św. Józefa Pelczara.

2. W przyszłą niedzielę zapraszamy dzieci z klas III na Mszę św. o godz. 12, a po niej spotkanie formacyjne.

3. Życie sakramentalne w naszej Parafii w roku 2023:
Chrzest św.: 32
Pierwsza Komunia Św.: 12
Bierzmowanie: 29
Małżeństwa: 13
Pogrzeby: 32

4. Wizyta duszpasterska:
• 15 stycznia (poniedziałek) – Kol. Piotrawin – chodzi 1 ks. od godz. 9 – od Państwa Kramków.
• 16 stycznia (wtorek) – Kaliszany Kolonia – od godz. 9 – 1 ks. od P. Grzywów; 2 ks. od Państwa Włodarczyków.
• 17 stycznia (środa) – Wojciechów – chodzi 1 ks. od godz. 12.30 – od lasu w stronę P. Kutynów
• 18 stycznia (czwartek) - Piotrawin za kościołem. Jeden ks. od godz. 9 od P. Cielepów, a drugi ks. od godz. 12.30 od P. Szast do P. Kozłowskich.
• 19 stycznia (piątek) – Piotrawin – od godz. 9. Jeden ks. od P. Maciejewskich do P. Rutkowskich przy stadionie, a drugi ks. od P. Osuchów do P. Kalitów.
• 20 stycznia (sobota) - Zgoda – 2 ks. od godz. 9.

5. Prasa katolicka. Niedziela: Terapeuta nie zastąpi księdza; Zemsta na wrogu…; Bliżej życia z wiarą. Gość Niedzielny: Jak finansować Kościół; Chaos w prawie; Czy Bóg kocha wszystkich?

6. Dziękujemy za sprzątanie kościoła: P. Annie Lipie, Państwu Ewie i Stanisławowi Głodzikom, P. Marcie Głodzik, P. Krystynie Świder, Panu Mateuszowi Jurakowi. W przyszłą sobotę na godz. 9 prosimy o sprzątanie kościoła: P. Janusza i Rafała Wojciechowskich, P. Annę Celejewską, P. Agnieszkę Witczak, P. Barbarę Witczak, P. Krystynę Samonek, P. Marzenę Chodołę.

7. Rocznice śmierci: ++Krzysztof Pilichowski, Halina Wicha, Zofia Gogół, Stefania Wójtowicz, Krystyna Pietras, Mieczysław Pilichowski, Zofia Ciosek, Mieczysława Wydra. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…
Chrzest Pański - 07.01.2023
1. W liturgii: sobota – Św. Hilarego.

2. Ofiary składane na tacę przeznaczone są na Seminarium Duchowne.

3. Wizyta duszpasterska:
9 stycznia (wtorek) godz. 9 – Głodno (jeden ks. od lasu, a drugi od Państwa Jagiełłów).
10 stycznia (środa) godz. 12.30 – Stare Kaliszany (chodzi 1 Ksiądz i zacznie od Państwa Gazdów).
11 stycznia (czwartek) – Kopanina Kaliszańska. Jeden ks. od godz. 9 od Państwa Nitów do P. Zofii Kalinowskiej, a drugi ks. od godz. 12.30 od Pani Lucyny Suskiej do Państwa Śpiewaków.
12 stycznia (piątek) godz. 9 – Kępa Gostecka - jeden ks. od Państwa Głodzików, a drugi od Państwa Jagiełłów.
13 stycznia (sobota) godz. 9 – Kępa Gostecka Opas – jeden ks. od P. Joanny Stolarek, a drugi od P. Aliny Tomali.


4. Prasa katolicka. Niedziela: Po co Kościołowi nowi święci? Dla kogo błogosławieństwo? Gdy obrażają moją wiarę. Gość Niedzielny: Nowe miejsce modlitwy; Bóg, czas, wieczność…

5. Dziękujemy za sprzątanie kościoła: Pani Mirosławie Jaśkowskiej, P. Janinie Osiak, P. Barbarze Jurak, P. Justynie Maryniowskiej. W przyszłą sobotę na godz. 9 prosimy o sprzątanie kościoła: P. Martę Głodzik, P. Krystynę Świder, P. Karolinę Jurak, P. Annę Lipę, P. Jadwigę Lipę, P. Ewę Głodzik.

6. Rocznice śmierci: ++Danuta Węzka, Stanisław Pernak, Henryk Skwarek, Stanisław Rzepka, Piotr Świder, Jan Wydra. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

Niedziela Świętej Rodziny - 31.12.2023
1. Dziś o godz. 11.30 Nabożeństwo na zakończenie roku. W liturgii: jutro Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi (Nowy Rok) – Msze św. godz. 8 i 12 (w kaplicach 9.30 i 10.45); wtorek: Św. Bazylego Wielkiego i Św. Grzegorza z Nazjanzu; piątek: pierwszy miesiąca – od rana odwiedzamy chorych; spowiedź o godz. 16.30, Msza św. z pierwszego piątku o godz. 17; sobota - Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli) - Msze św.: 8 i 12 (w kaplicach 9.30 i 10.45), po Mszy św. o godz. 12 – na plebanii spotkanie opłatkowe dla Rady Parafialnej.

2. Ofiary składane na tacę przeznaczone są na bieżące utrzymanie parafii. Taca z uroczystości Trzech Króli przeznaczona będzie na Krajowy Fundusz Misyjny natomiast w przyszłą niedzielę taca na Seminarium Duchowne.

3. Wizyta duszpasterska:
Wtorek (2 stycznia) – Janiszów – od godz. 9 dwóch księży
Środa (3 stycznia) – Kopanina Kamieńska – jeden ks. od godz. 9 od Państwa Jóźwików do P. Marty Głodzik. Drugi ks. od godz. 12.30 od Państwa Maryniowskich do Państwa Śpiewaków.
Czwartek (4 stycznia) – Kępa Piotrawińska od godz. 9 (jeden ks.)
Czwartek (4 stycznia) - Kępa Solecka od godz. 13.30 (jeden ks.)

4. Prasa katolicka. Niedziela: Bez lęku; Pokój alfabetem życia; Herodowa zbrodnia.

5. Dziękujemy za sprzątanie kościoła: P. Grażynie Stępniak, P. Edycie Czajce, P. Annie Nowak, P. Marii Nieróbcy, P. Łukaszowi Gawlikowi, P. Piotrowi Czajce. W przyszły piątek na godz. 9 prosimy o sprzątanie kościoła Mieszkańców Kopaniny Kamieńskiej: P. Mirosławę Jaśkowską, P. Aleksandrę Jaśkowską, P. Janinę Osiak, P. Barbarę Jurak, P. Małgorzatę Świerkosz, P. Justynę Maryniowską.

6. Rocznice śmierci: ++Sabina Owczarz, Jan Wydra, Ziemowit Szuba, Marianna Krupa, Teresa Maciąg, Lucyna Pakuła, Aleksandra Wójtowicz, Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

IV Niedziela Adwentu - Wigilia Bożego Narodzenia 24.12.2023
1. W liturgii: o północy – Pasterka (ofiary z tacy przeznaczone są na Fundusz Obrony Życia); poniedziałek – Uroczystość Bożego Narodzenia (Msze św. tak, jak w każdą niedzielę), wtorek – Św. Szczepana (Msze św. tak, jak w każdą niedzielę) – taca na KUL; środa – Św. Jana Ap. i Ew.; czwartek – Św. Młodzianków; Niedziela – Święto Św. Rodziny (taca na bieżące utrzymanie Parafii). Kancelaria będzie czynna od środy (27 grudnia).

2. Dziękujemy Mieszkańcom Piotrawina i Kolonii Piotrawin za dekorację kościoła. Państwu Radnym dziękujemy za dostarczenie opłatków do Rodzin w naszej Parafii. Ofiary z opłatka przeznaczamy na ogrzewanie kościoła i kaplic.

3. Wizyta duszpasterska:
28 grudnia (czwartek) godz. 9 – Kamień (szosa) – dwóch księży od strony Piotrawina po prawej i lewej stronie w kierunku parku.
29 grudnia (piątek) godz. 9 – Kamień Wierzby – jeden ksiądz od parku, a drugi od Państwa Todorowskich.
29 grudnia (piątek) godz. 11 – Kamień Park – chodzi jeden ksiądz od Państwa Grabowskich.
29 grudnia (piątek) godz. 11 – Kamień Kolonia – chodzi jeden ksiądz od P. Anny Kosiak
30 grudnia (sobota) godz. 9 – Łaziska (dwóch księży).

4. Prasa katolicka. Niedziela: Dlaczego Bóg stał się człowiekiem? Kim byli krewni Jezusa? (kalendarz na rok 2024); W Gościu Niedzielnym: Zobaczyć Boże Narodzenie; Boże Światło.

5. Dziękujemy za sprzątanie kościoła: P. Ewie i Kindze Śpiewak, P. Ilonie i Teresie Piątek, Rodzinie Państwa Wolińskich. W przyszłą sobotę na godz. 9 prosimy o sprzątanie kościoła Mieszkańców Kopaniny Kamieńskiej: P. Łukasza Gawlika, P. Annę Nowak, P. Tatianę Nieróbcę, P. Grażynę Stępniak, P. Henryka Flasińskiego, P. Annę Czajkę, P. Edytę Czajkę.

6. W minionym tygodniu pożegnaliśmy z naszej wspólnoty +Sebastiana Józefackiego z Kaliszan Kolonii. Rocznice śmierci: ++Ryszard Czajka, Janina Pawlińska, Regina Banaś, Zofia Raźnik. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…
III Niedziela Adwentu - 17.12.2023
1. W liturgii: przyszła niedziela IV adwentu i jest to Wigilia. O godz. 12 będzie Msza św. wspólna za zmarłych (można zgłaszać intencje); ,,Pasterka” o północy. Taca z ,,Pasterki” – na Fundusz Obrony Życia.

2. Ofiary składane dziś do puszki są przeznaczone na pomoc Kościołowi na Wschodzie.

3. Dziś po Mszy św. o godz. 12 odbędzie się spotkanie przygotowujące do Pierwszej Komunii Św. Dzieci otrzymają łańcuszki i medaliki.

4. Prosimy o dostarczenie opłatków dla Rodzin z Janiszowa.

5. W zakrystii można nabyć świece Caritas na stół wigilijny.

6. Rekolekcje w naszej parafii: 21 – 22 grudnia (czwartek i piątek, spowiedź w piątek). Prowadzi: Ks. Marcin Pawelczak. Msze św.: w kościele o godz. 9 i 17, w Kępie Gosteckiej o godz. 10.30; Zgoda - godz. 12.

7. Prasa katolicka. Niedziela: Każde dziecko jest cudem; Ideał kobiety w Biblii; Wspólnota pokoleń; dodatek z obrzędem Wigilii i tekstami kolęd. W Gościu Niedzielnym: Jezus mówi: przyjdę jutro; Przepis na świętość.

8. Dziękujemy za sprzątanie kościoła: Panu Kościelnemu. W przyszłą sobotę na godz. 9 prosimy o sprzątanie kościoła Mieszkańców Kopaniny Kamieńskiej: P. Krzysztofa Śpiewaka, P. Ewę Śpiewak, P. Kingę Śpiewak, P. Teresę Piątek, P. Ilonę Piątek, P. Grażynę Wolińską, P. Annę Wolińską.

9. Rocznice śmierci: ++ Bronisława Kijak, Genowefa Rakowska, Jan Grądziel, Marian Stola, Stanisław Hetman. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…
I Niedziela Adwentu - 03.12.2023
1. W liturgii: zapraszamy na roraty w dni powszednie o godz. 7; czwartek – Św. Ambrożego, piątek – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP (Msze św.: 8 i 17; w kaplicach 9.30 i 10.45).

2. Ofiary składane do puszki w przyszłą niedzielę będą przeznaczone na pomoc Kościołowi na Wschodzie.

3. Dziś zostaną poświęcone opłatki, które Państwo Radni dostarczą do Rodzin w naszej Parafii.

4. W zakrystii można będzie nabyć świece Caritas na stół wigilijny.

5. Rekolekcje w naszej parafii: 21 – 22 grudnia (czwartek i piątek, spowiedź w piątek).

6. W tym roku prosimy Mieszkańców Piotrawina o choinki do kościoła i wykonanie dekoracji na Święta Bożego Narodzenia.

7. Prasa katolicka. Niedziela: Nie wystarczy być dobrym żeby wejść do Nieba; Czy Islam nas pochłonie? W Gościu Niedzielnym: Jezus mówi: Czuwajcie; Bóg o Ciebie walczy.

8. Dziękujemy za sprzątanie kościoła: Pani Aleksandrze Olszowej, P. Marii Kutynie, P. Teresie Kutynie, P. Monice Nabrzęckiej i Panu Andrzejowi Śpiewakowi. W przyszłą sobotę (o godz. 9) prosimy o sprzątanie kościoła Mieszkańców Wojciechowa: P. Danuta Szczęsna, P. Małgorzata Szczęsna, P. Kinga Adamczyk, P. Wioletta Wicha, P. Ewa Fiuk, P. Filip Maryniowski, P. Magdalena Maryniowska.

9. W minionym tygodniu pożegnaliśmy z naszej wspólnoty śp. Zbigniewa Szczygła z Kolonii Piotrawin. Rocznice śmierci: ++Kazimiera Pawłowska, Alina Piątek. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

XXXIV Niedziela Zwykła - Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata - 26.11.2023
1. W liturgii: czwartek – Św. Andrzeja Ap.; piątek - pierwszy miesiąca (od rana odwiedzamy chorych, spowiedź o godz. 16.30, Msza św. o godz. 17); Sobota – pierwsza miesiąca: adoracja Najświętszego Sakramentu o godz. 16, Msza św. z pierwszej soboty o godz. 16.30. W przyszłą niedzielę rozpoczyna się Adwent.

2. Ofiary składane do puszki są przeznaczone na pomoc dla biednych organizowaną przez Caritas. Ofiary z tacy – na bieżące utrzymanie parafii.

3. Dziś po Mszy św. o godz. 12 w Domu Parafialnym odbędzie się spotkanie Rady Parafialnej.

4. W przyszłą niedzielę zostaną poświęcone opłatki, które Państwo Radni dostarczą do Rodzin w naszej Parafii.

5. Od przyszłej niedzieli można będzie nabyć świece Caritas na stół wigilijny.

6. Prasa katolicka. Niedziela: Jakiego Kościoła chcemy…, Koniec Świata czy początek? Tęsknota za Eucharystią. W Gościu Niedzielnym: Co nas łączy, a co dzieli? Umrzeć u siebie. Kalendarz ścienny na 2024r.

7. Dziękujemy za sprzątanie kościoła: P. Annie Sarnie, Państwu Joannie i Romanowi Wójtowicz, P. Sabinie Pietras, P. Wojciechowi Pietrasowi. W przyszłą sobotę (o godz. 9) prosimy o sprzątanie kościoła Mieszkańców Wojciechowa: P. Teresę Kutynę, P. Marię Kutynę, P. Małgorzatę Śpiewak, P. Patrycję Śpiewak, P. Aleksandrę Olszową, P. Monikę Nabrzęcką.

8. W minionym tygodniu pożegnaliśmy z naszej wspólnoty śp. + Ewę Lichotę z Kępy Gosteckiej. Rocznice śmierci: ++ Ks. Ryszard Ciostek, Cecylia Wach, Czesław Szczepanek, Marianna Szafran, Tomasz Jaśkowski, Zdzisław Gliwicki, Irena Stępniak, Janina Kuś, Alina Piątek. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie
św. Tomasz Ap.
Św. Stanisław - obraz w ołtarzu głównym

Wszechmogący Boże, z radością oddajemy cześć świętemu Tomaszowi, Apostołowi, przez jego wstawiennictwo zachowaj naszą wiarę, abyśmy jak on uznali Twojego Syna za naszego Pana i mieli życie w imię Jezusa Chrystusa. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Droga Krzyżowa
Nasza Droga Krzyżowa

Herb Gminy
Msze Św. w niedzielę
Msze św. w niedzielę
Piotrawin: 8.00, 12.00
Zgoda: 9.30
Kępa Gostecka: 10.45

Różaniec:
16.30 (w niedzielę 11.30)

Msza św. do Miłosierdzia Bożego:
I niedziela miesiąca godz. 12.00
Msza św. przez wstawiennictwo św. Stanisława:
II sobota miesiąca godz. 17.00

Godzina Miłosierdzia:
Niedziela godz. 11.30